Bibliografia generală

Bibliografia concursului include bibliografia generală şi bibliografia de specialitate.

 

Bibliografia generală:

 

 • Constituţia Republicii Moldova

 

Acte normative în domeniul serviciului public:

 

 • Legea nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
 • Legea nr.25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
 • Legea nr.16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese
 • Legea nr.1264-XV din 19.07.2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi a proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor  publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere
 • Legea nr.90-XVI  din  25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei
 • Legea nr.190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare
 • Legea nr.355 din 23.12.2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar
 • Legea nr.239-XVI din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional
 • Legea nr.271-XVI din 18.12.2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice

 

Acte normative în domeniul administraţiei publice centrale:

 

 • Legea nr.64-XII din 31.05.1990 cu privire la Guvern
 • Legea nr.780-XV din 27.12.2001 privind actele legislative
 • Legea nr.317-XV din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale
 • Hotărîrea Guvernului nr.1402 din 30.12.2005 „Cu privire la aprobarea Strategiei de reformă a administraţiei publice centrale în Republica Moldova”
 • Hotărîrea Guvernului nr.1310 din 14.11.2006 „Cu privire la aprobarea structurii-tip a regulamentului privind organizarea şi funcţionarea organului central de specialitate al administraţiei publice”
 • Hotărîrea Guvernului nr.33 din 11.01.2007 „Cu privire la regulile de elaborare şi cerinţe unificate faţă de  documentele de politici”

 

Acte normative în domeniile gestionate de minister:

 

 • Hotărîrea Guvernului nr.695 din 18.11.2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivul-limită ale Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor”
 • Legea nr.  235 din 20.07.2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător.

 

Bibliografia de specialitate se specifică în anunţul funcţiilor vacante.