Transport naval

 

2

Transportul naval la momentul actual este cel mai convenabil din punct de vedere economic și cel mai blind din punct de vedere al protecţiei ecologice.

În Republica Moldova sunt două căi navigabile interne de importanță internațională de categoria E, clasificate în conformitate cu prevederile Acordului European cu privire la principalele căi navigabile interne de importanță internațională, la care Republica Moldova este parte. La fel, Republica Moldova dispune de un sector al malului pe fluviul Dunărea, cu o lungime de 430 m. Aceste căi navigabile interne întotdeauna s-au folosit pentru transportarea mărfurilor și călătorilor. Pe fluviul Nistru și rîul Prut, sunt situate următoarele porturi: Portul Fluvial Rîbnița; Portul Fluvial Bender; raionul de mărfuri Varnița; Portul Fluvial Ungheni și alte cheiuri care în secolul 20 se utilizau intensiv pentru prelucratea încărcăturilor și pasagerilor transportate prin intermediul transportului naval.

În anii 1980 pe căile navigabile interne se transportau prin intermediul transportului naval în jur de 5 mln. tone anual. După destrămarea Uniunii Sovietice și conflictul transnistrean, ramura transport naval a suferit foarte mult. Porturile nu funcționau, mijloacale plutitoare au fost distruse și vîndute la fier vechi.

La momentul actual, sunt doar cîțiva agenți economici în Republica Moldova care prestează servicii din domeniul transportului naval pe plan intern și pe plan internațional. Astfel, în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor sunt următoarele organizații din domeniul transportului naval: Instituția Publică ”Căpitănia portului Giurgiulești”; Întreprinderea de Stat ”Portul Fluvial Ungheni”; Întreprinderea de Stat ”Registrul Naval” și Întreprinderea de Stat ”Bacul Molovata”. În afara celor enumerate, pe teritoriul Republicii Moldova activează și agenți economici privați ce prestează servicii în domeniul transportului naval intern, cel mai mare din aceștea fiind ÎCS ”Danube Logistics” SRL, care este operatorul ”Portului Internațional Liber Giurgiulești”.

Deschiderea complexului portuar în vecinătatea localității Giurgiulești a permis Republicii Moldova să evolueze de la un stat care nu are ieșire la mare (cu perspective mici de dezvoltare) la un stat mai atractiv pentru investiții și comerț, datorită acestui complex portuar.

Acest complex portuar este compus din Portul de pasageri Giurgiulești, operatorul căruia este Întreprinderea de Stat ”Portul Fluvial Ungheni”, Portul Internațional Liber Giurgiulești, operat de ÎCS ”Danube Logistics” SRL.

 

 

Descărcaţi prezentarea PowerPoint a Portului Internaţional Liber Giurgiuleşti (PILG)

 

Portul de pasageri este compus din următoarele componente principale:3

 

Cheul de acostare a navelor de pasageri de navigație maritimă, fluvială și de navigație mixtă de tip rîu-mare cu lunjimea de 120 m (cu două nivele care vor fi folosite în dependența de înălțimea bordului navei și nivelul apei în rîul Prut), lățimea – 16 m, pescajul – 4,5 m și capacitatea de transportare a pasagerilor – în jur de 300 pers;

 • Bloc administrativ cu 4 etaje
 • Stație de epurare
 • Parcare pentru autoturisme
 • Stație de ambarcare/debarcare a pasagerilor în/din autobuse
 • Drum de acces

La fel este trecere la stația de cale ferată din Giurgiulești.

 

4Capacitatea de deservire a pasagerilor în Portul de pasageri Giurgiulești este de aproximativ 300 pers pe zi. Clădirea administrativă include sala de așteptare și de perfectare a procedurilor vamale și de frontieră, birourile administrației portuare și locurile permanente de exercitare a serviciilor a autorităților vamale și de frontieră care sunt specializați pentru îndeplinirea atribuțiilor sale în porturi fluvio-maritime. Totodată, în incinta clădirii administrative este amplasată subdiviziunea IP ”Căpitănia portului Giurgiulești”, Serviciul de dirijare și monitorizare a traficului pe sectorul Moldav al fluviului Dunărea și estuarul rîului Prut, acest centru este echipat în conformitate cu cerințele Rezoluțiilor A.578 (14) și A.857(20) a Organizației Internaționale Maritime, cerințele Comisiei Dunării, cu ajutorul acestui centru este asigurată monitorizarea și dirijarea traficului care va asigura efectuarea în siguranță a operațiunilor de intrare/ieșire a navelor în/din port.

Portul Internațional Liber Giurgiulești este compus din terminalul petrolier și terminalul cerealier:

Terminalul petrolier:6

 

 • chei care poate primi nave maritime cu capacitatea de încărcare de 10000 tone;
 • rezervore de stocare a produselor petroliere cu un volum total de 62000 m3;
 • laboratoare;
 • clădire administrativă;
 • stație de încărcare a autocisternelor cu produse petroliere.

 

Terminalul cerialier:1

 

 • chei care poate primi nave maritime cu capacitatea de încărcare de 7000 tone;
 • clădire administrativă, laborator,
 • căi de acces auto și feroviar;
 • rezervoare pentru stocarea cerialelor cu volumul total de 50000 tone.

La faza de proiectare și construcție se află terminalele de containere și de mărfuri generale.

5Pentru Republica Moldova este foarte important acest complex portuar care datorită situării geografice se incadrează în coridorul VII pan-european, coridorul TRACECA și poate fi utilizat nu numai pentru importul și exportul mărfurilor în/din Republica Moldova dar și pentru tranzitul mărfurilor în/din Uniunea Europeană și alte state a bazinului Dunărean.