Marţi, 21 February, 2017 - 19:35 | Posturi vacante

Punctajul acumulat în urma desfășurării probei CV si Interviu pentru Administrator I.S MoldATSA

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova COMISIA DE CONCURS Nr. d/o Numele, Prenumele Candidatului Punctajul acumulat pentru proba Curriculum Vitae ( punctajul maxim 60/punctajul minim 36) Punctajul acumulat pentru proba Interviu (punctajul maxim 180) Total puncte pentru ambele probe 1. Eugeniu Coștei 20 Nu a promovat 20 2. Veaceslav Frunze 21 Nu a promovat 21 3. Vadim Gugea 42 138 180Read more
Luni, 20 February, 2017 - 11:35 | Posturi vacante

ANUNȚ cu privire la organizarea și desfășurarea concursului public privind ocuparea funcției de Administrator al Î.S. „Moldaeroservice”

ANUNȚ cu privire la organizarea și desfășurarea concursului public privind ocuparea funcției de Administrator al Î.S. „ Moldaeroservice” Consiliul de Administrație al Î.S. „Moldaeroservice” anunță concurs pentru ocuparea funcției de Administrator al Î.S. „Moldaeroservice”. Locul depunerii dosarului de participare la concurs: MD-2026, mun. Chișinău, Bd. Dacia 80/7. Persoana responsabilă de primirea dosarului pentru concurs : dl. Ion Grumeza...Read more
Marţi, 14 February, 2017 - 17:25 | Posturi vacante

Anunț cu privire la prelungirea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante

”Aprob” __________________________________ Vitalie RAPCEA Viceministru al transporturilor și infrastructurii drumurilor ”__14___”_________februarie________________2017 ANUNȚ În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi...Read more
Marţi, 14 February, 2017 - 13:23 | Posturi vacante

Rezultatele probei Curriculum Vitae, desfășurata in cadrul concursului pentru ocuparea funcției vacante de Administrator a I.S. MoldATSA

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova COMISIA DE CONCURS Punctajul acumulat în urma desfășu rării probei Curriculum Vitae (ședința din 13.02.2017) Nr. d/o Numele, Prenumele Candidatului Punctajul acumulat Promovarea proba Interviu (Conform prevederilor Regulamentului pentru ocuparea funcției vacante de Administrator aprobat de MTID) 1. Eugeniu Coștei 20 Nu a acumulat punctajul minim 2. Veaceslav...Read more
Luni, 13 February, 2017 - 17:05 | Posturi vacante

Lista candidaţilor care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante, anunţul din 13 ianuarie 2017

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova Anexa nr.5 la procesul-verbal nr.3 din 13.02.2017 COMISIA DE CONCURS Lista candidaţilor care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante, anunţul din 13 ianuarie 2017 Consultant, Direcţia juridică Nr. d/o Numele, prenumele Nota finală obţinută la concurs Comentarii 1. Vornic Ștefan 7,17 Învingător al concursului, locul I 2. Neaga Liubovi 6.56...Read more
Luni, 13 February, 2017 - 17:03 | Posturi vacante

Lista candidaţilor care au susţinut interviul din 10 februarie 2017 pentru ocuparea funcţiei publice vacante, anunțul din 13 ianuarie 2017

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova Anexa nr.3 la procesul-verbal nr.3 din 10.02.2017 COMISIA DE CONCURS Lista candidaţilor care au susţinut interviul din 10 februarie 2017 pentru ocuparea funcţiei publice vacante, anunțul din 13 ianuarie 2017 Consultant, Direcţia juridică Nr. d/o Numele, prenumele Nota finală obţinută la Interviu Comentarii 1. Vornic Ștefan 7.50 Promovat 2. Neaga Liubovi 6,79...Read more
Miercuri, 8 February, 2017 - 14:26 | Posturi vacante

Lista candidaţilor care au promovat proba scrisă din 7 februarie 2017 şi sînt admişi la interviul pentru ocuparea funcţiei publice vacante, anunţul din 13 ianuarie 2017

COMISIA DE CONCURS Lista candidaţilor care au promovat proba scrisă din 7 februarie 2017 şi sînt admişi la interviul pentru ocuparea funcţiei publice vacante, anunţul din 13 ianuarie 2017 Consultant, Direcția juridică Nr. d/o Numele, prenumele Nota finală obţinută la proba scrisă Comentarii 1. Vornic Ștefan 6,83 Promovat 2. Neaga Liubovi 6,33 Promovat Consultant, Direcția drumuri și poduri (pentru perioadă determinată) Nr. d/o Numele,...Read more

Pagini

Subscribe to

 INSTITUȚII SUBORDONATE

 

 

 

 

  

 

 

 


 Pagini eGuvernare: