Miercuri, 20 April, 2016 - 15:57 | Posturi vacante

A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante: 1. Consultant...Read more
Luni, 18 April, 2016 - 22:20 | Posturi vacante

Lista candidaţilor care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante, anunţul din 26 ianuarie 2016, prelungit pînă la 25 martie 2016

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova Anexa nr.5 la procesul-verbal nr.3 din 15.04.2016 COMISIA DE CONCURS Lista candidaţilor care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante, anunţul din 26 ianuarie 2016, prelungit pînă la 25 martie 2016 Şef adjunct direcție, Direcția transport rutier Nr. d/o Numele, prenumele Nota finală obţinută la concurs Comentarii 1. Slanina Andrei 8,42 A...Read more
Luni, 18 April, 2016 - 22:14 | Posturi vacante

Lista candidaţilor care au susţinut interviul din 15 aprilie 2016 pentru ocuparea funcţiei publice vacante

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova Anexa nr.3 la procesul-verbal nr.3 din 15.04.2016 COMISIA DE CONCURS Lista candidaţilor care au susţinut interviul din 15 aprilie 2016 pentru ocuparea funcţiei publice vacante Şef adjunct direcție, Direcția transport rutier Nr. d/o Numele, prenumele Nota finală obţinută la Interviu Comentarii 1. Slanina Andrei 8,40 Promovat 2. Radu Vladimir 7,47 Promovat...Read more
Vineri, 15 April, 2016 - 08:52 | Posturi vacante

Lista candidaţilor care au promovat proba scrisă din 12 aprilie 2016 şi sînt admişi la interviul pentru ocuparea funcţiei publice vacante, anunţul din 26 ianuarie 2016, prelungit pînă la 25 martie 2016

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova Anexa nr.3 la procesul-verbal nr.2 din 12.04.2016 COMISIA DE CONCURS Lista candidaţilor care au promovat proba scrisă din 12 aprilie 2016 şi sînt admişi la interviul pentru ocuparea funcţiei publice vacante, anunţul din 26 ianuarie 2016, prelungit pînă la 25 martie 2016 Şef adjunct direcţie, Direcţia transport rutier Nr. d/o Numele, prenumele Nota finală...Read more
Marţi, 5 April, 2016 - 15:46 | Posturi vacante

Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante anunţul din 26 ianuarie 2016, prelungit pînă la 25 martire 2016

Anexa nr.2 la procesul-verbal nr.1 din 05.04.2016 Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova COMISIA DE CONCURS Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante (anunţul din 26 ianuarie 2016, prelungit pînă la 25 martire 2016) Nr. d/o Funcţia publică vacantă / Numele, prenumele candidatului Data desfăşurării probei scrise Şef adjunct direcție, Direcția transport rutier 1...Read more
Vineri, 11 March, 2016 - 10:19 | Posturi vacante

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor prelungeşte concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante (termen limită - 25 martie 2016):

1.Şef adjunct direcţie, Direcţia transport rutier Scopul general al funcţiei: Contribuirea la dezvoltarea transportului rutier prin elaborarea şi implementarea politicii de stat şi actelor legislative şi normative în domeniu. Sarcinile de bază: 1. Coordonarea și elaborarea politicilor de dezvoltare a transporturilor rutiere și siguranţei rutiere; 2. Coordonarea, iniţierea şi dezvoltarea colaborării internaţionale în domeniul dezvoltării...Read more
Joi, 10 March, 2016 - 16:12 | Posturi vacante

Lista candidaţilor care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante, anunţul din 26 ianuarie 2016

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova Anexa nr.5 la procesul-verbal nr.3 din 04.03.2016 COMISIA DE CONCURS Lista candidaţilor care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante, anunţul din 26 ianuarie 2016 Şef direcţie, Direcţia relaţii internaţionale şi integrare europeană Nr. d/o Numele, prenumele Nota finală obţinută la concurs Comentarii 1. Cangea Petru 7,99 Învingător al...Read more

Pagini

Subscribe to

 INSTITUȚII SUBORDONATE

 

 

 

 

  

 

 

 


 Pagini eGuvernare: