Transport rutier

 ORDINE   

 

1. Ordine cu privire la modificarea Programului de transport rutier interraional și Listei operatorilor de transport care deservesc cursele incluse in acest program 2017   PDF

 

 

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Cotele taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova pentru anul 2014

 

alt

Întru executarea Legii Nr. 324 din 23.12.2013 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative(Publicată în Monitorul Oficial Nr. 320-321/871 din 31.12.2013), Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor informează agenții economici care prestează servicii în domeniul testării tehnice a unităților de transport că începînd cu data de 01.01.2014 au intrat în vigoare noile cote al taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova.

Suplimentar, Vă informăm că în conformitate cu prevederile al. (8) din art.341 ,,Pentru autovehiculele mixte, taxa se calculează la cota celei mai mari taxe dintre taxa calculată în conformitate cu cotele stabilite la pct. 2, taxa calculată în conformitate cu cotele stabilite la pct. 6 şi taxa calculată în conformitate cu cotele stabilite la pct. 7 din anexa nr. 1 la prezentul titlu, pornind de la categoria autovehiculului şi caracteristicile tehnice ale acestuia, specificate în certificatul de înmatriculare".

 

Cotele taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova

Nr.
crt.

Obiectul impunerii

Unitatea de
măsură

Taxa,
lei

1

Motociclete cu capacitatea cilindrică a motorului:

   

a) de pînă la 500 cm3 inclusiv

unitate

200

b) de peste 500 cm3

unitate

400

2

Autoturisme, autovehicule pentru utilizări speciale pe şasiu de autoturism cu capacitatea cilindrică a motorului:

   

a) de pînă la 2000 cm3 inclusiv

cm3

0,40

b) de la 2001 la 3000 cm3 inclusiv

cm3

0,60

c) de la 3001 la 4000 cm3 inclusiv

cm3

0,80

d) de la 4001 la 5000 cm3 inclusiv

cm3

1,00

e) de peste 5001 cm3

cm3

1,20

3

Remorci

tonă

180

4

Semiremorci cu capacitatea de ridicare înscrisă în certificatul de înmatriculare:

   

a) de pînă la 20 t inclusiv

tonă

150

b) de peste 20 t

unitate

3000

5

Autoremorchere, tractoare

unitate

1500

6

Autocamioane, autovehicule pentru utilizări speciale pe șasiu de autocamion, orice alte autovehicule cu autopropulsie, cu masa totală:

   

a) pînă la 1,6 t inclusiv

unitate

800

b) de la 1,6 t pînă la 5,0 t inclusiv

unitate

1500

c) de la 5,0 t pînă la 10,0 t inclusiv

unitate

2000

d) de peste 10,0 t

unitate

3000

7

Autobuze cu capacitatea*:

   

a) de pînă la 11 locuri

unitate

1950

b) de la 12 la 17 locuri inclusiv

unitate

2400

c) de la 18 la 24 locuri inclusiv

unitate

2850

d) de la 25 la 40 locuri inclusiv

unitate

3150

e) de peste 40 locuri

unitate

3600

 

 


  

Procedura de Testare tehnică în Republica Moldova

 

alt

Testarea tehnică se efectuează în scopul verificării vehiculelor în vederea corespunderii normelor și standardelor naționale de securitate a circulației rutiere și a protecției mediului, depistării vehiculelor și agregatelor acestora aflate în căutare, respectării de către posesorii acestora a legislației fiscale și de asigurare, precum și actualizării bazei informaționale de date a Registrului de stat al transporturilor.

Procedura de testare tehnică este reglementată prin Hotărîrea Guvernului nr. 1047 din 08.11.1999 cu privire la reorganizarea Sistemului informațional de căutare „Automobilul” în Registrul de stat al transporturilor și introducerea testării a autovehiculelor și remorcilor acestora.

Testarea tehnică se efectuează de către stațiile de testare, la orice stație autorizată din țară. Pentru autovehiculele antrenate la transportul călătorilor (pasagerilor) în folos public, autovehiculele destinate instruirii și cele implicate în transportarea mărfurilor periculoase, testarea tehnică obligatorie se va efectua o dată la 6 luni, iar pentru celelalte unități de transport, testarea tehnică obligatorie se va efectua o dată la 12 luni.

 

Cotele taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova

 

Nr. 
crt. 

Obiectul impunerii

Unitatea de
măsură

Taxa, 
lei

1

Motociclete cu capacitatea cilindrică a motorului:

   

a) de pînă la 500 cm3 inclusiv

unitate

200

b) de peste 500 cm3

unitate

400

2

Autoturisme, autovehicule pentru utilizări speciale pe șasiu de autoturism cu capacitatea cilindrică a motorului:

   

a) de pînă la 2000 cm3 inclusiv

cm3

0,40

b) de la 2001 la 3000 cm3 inclusiv

cm3

0,60

c) de la 3001 la 4000 cm3 inclusiv

cm3

0,80

d) de la 4001 la 5000 cm3 inclusiv

cm3

1,00

e) de peste 5001 cm3

cm3

1,20

3

Remorci

tonă

180

4

Semiremorci cu capacitatea de ridicare înscrisă în certificatul de înmatriculare:

   

a) de pînă la 20 t inclusiv

tonă

150

b) de peste 20 t

unitate

3000

5

Autoremorchere, tractoare

unitate

1500

6

Autocamioane, autovehicule pentru utilizări speciale pe șasiu de autocamion, orice alte autovehicule cu autopropulsie, cu masa totală:

   

a) pînă la 1,6 t inclusiv

unitate

800

b) de la 1,6 t pînă la 5,0 t inclusiv

unitate

1500

c) de la 5,0 t pînă la 10,0 t inclusiv

unitate

2000

d) de peste 10,0 t

unitate

3000

7

Autobuze cu capacitatea*:

   

a) de pînă la 11 locuri

unitate

1950

b) de la 12 la 17 locuri inclusiv

unitate

2400

c) de la 18 la 24 locuri inclusiv

unitate

2850

d) de la 25 la 40 locuri inclusiv

unitate

3150

e) de peste 40 locuri

unitate

3600

* Numărul de locuri se calculează fără locul șoferului.

 

Lista stațiilor de testare tehnică care activează pe teritoriul Republicii Moldova

LOCALITATEA

DENUMIREA STAȚIEI

TIPUL STAȚIEI

ADRESA

TELEFON

FAX

REGIM DE MUNCĂ

ANENII NOI

S.R.L.,,AUTOREVIZOR AN”

UNIVERSALĂ

OR. ANENII NOI, STR. CHIȘINĂU 84 B

026526041

026526041

LUNI-VINERI 08.00-17.00 PAUZĂ 12.00-13.00

SÎMBĂTĂ 08.00-13.00

ANENII NOI

Î.M.,,B&M TEST”S.A.

UNIVERSALĂ

ANENII NOI, STR. CONSILIERII NATIONALE 100

079116905

022277301

LUNI-VINERI 08.00-17.00 PAUZĂ 12.00-13.00

SÎMBĂTĂ 08.00-12.00

BĂLTI

Î.M.,,B&M TEST”S.A.

UNIVERSALĂ

MUN. BĂLȚI, STR. Z. ARBORE 89

079116902

022277301

LUNI-VINERI 08.00-17.00 PAUZĂ 12.00-13.00

SÎMBĂTĂ 08.00-12.00

BĂLȚI

S.R.L.,,TAF SERVICE”

UNIVERSALĂ

MUN.BĂLȚI, STR. I. FRANCO 19 A

023170892

023170895

LUNI-VINERI 08.00-17.00 PAUZĂ 12.00-13.00

SÎMBĂTĂ 08.00-15.00

BĂLȚI

S.R.L.,,GONVORD-AUTO-PLUS”

PÎNĂ LA 3,5 T

MUN.BĂLȚI, STR. SOFIA 27

023176752

023176752

LUNI-VINERI 08.00-17.00 PAUZĂ 12.00-13.00

SÎMBĂTĂ 08.00-13.00

BĂLȚI

S.R.L.,,BELUX-L”

PÎNĂ LA 3,5 T

MUN. BĂLȚI, STR. DECEBAL 134

023174953

 

LUNI-VINERI 08.00-17.00 PAUZĂ 12.00-13.00

SÎMBĂTĂ 08.00-12.00

BRICENI

S.R.L.,,AUTOTESTARE”

UNIVERSALĂ

OR.BRICENI, STR. OLIMPICĂ 3

024722162

024723101

LUNI-VINERI 08.00-17.00 PAUZĂ 12.00-13.00

SÎMBĂTĂ 08.00-14.00

BRICENI

Î.M.,,B&M TEST”S.A.

UNIVERSALĂ

OR. BRICENI, STR. UZINELOR 2L

079116913

022277301

LUNI-VINERI 08.00-17.00 PAUZĂ 12.00-13.00

SÎMBĂTĂ 08.00-12.00

CAHUL

S.R.L.,,BUTU-TEST-AUTO”

UNIVERSALĂ

OR. CAHUL, STR. M. VITEAZUL 4 ,,A”

029943330

029943303

LUNI-SÎMBĂTĂ 08.30-16.30

PAUZĂ 12.00-13.00

CAHUL

Î.M.,,B&M TEST”S.A.

UNIVERSALĂ

OR.CAHUL, STR. B.P. HAȘDEU 19

079116904

022277301

LUNI-VINERI 08.00-17.00 PAUZĂ 12.00-13.00

SÎMBĂTĂ 08.00-12.00

CĂLĂRAȘI

S.R.L.,,VIMAR AUTO”

UNIVERSALĂ

OR. CALARASI, STR. ALEXANDRU CEL BUN 198

024424497

024423195

LUNI-VINERI 08.30-17.00 PAUZĂ 12.00-13.00

SÎMBĂTĂ 08.30-12.00

CĂUȘENI

S.C.,,MIHASI-TEST-AUTO"S.R.L.

UNIVERSALĂ

OR. CĂUȘENI, STR. ȘTEFAN CEL MARE 73

024327164

024327770

LUNI-VINERI 08.00-17.00 PAUZĂ 13.00-14.00

CHIŞINAU

Î.M.,,B&M TEST”S.A.

MOBILĂ

(PÎNĂ LA 3,5 T)

MUN.CHIȘINĂU, STR. SALCIMILOR 28

079116901

022277301

MARȚI-SÎMBĂTĂ 08.00-17.00 PAUZĂ 12.00-13.00

CHIȘINĂU

Î.M.,,EAST-TEST”S.R.L.

UNIVERSALĂ

MUN.CHIȘINĂU, STR. CUCORILOR 14

022450338

022464087

LUNI-VINERI 08.00-17.00

PAUZĂ 12.00-13.00

SÎMBĂTĂ 09.00-14.00

CHIȘINĂU

S.R.L.,,CENTRUL ȘTIINȚIFIC DE SECURITATE A CIRCULAȚIEI WARȘITA-MS”

UNIVERSALĂ

MUN.CHIȘINĂU, ȘOS. MUNCEȘTI 271 A

022558446

022558442

LUNI-VINERI 08.00-17.00

PAUZĂ 12.00-13.00

SÎMBĂTĂ 09.00-14.00

CHIȘINĂU

S.R.L.,,AUTOFORȚĂ”

UNIVERSALĂ

MUN.CHIȘINĂU, STR. BUCURIEI 18

022204620

022748886

LUNI-VINERI 08.00-17.00 PAUZĂ 12.00-13.00

SÎMBĂTĂ 08.00-13.00

CHIȘINĂU

S.R.L.,,CARGOTEST”

UNIVERSALĂ

MUN. CHIŞINĂU, STR. MUNCEŞTI 121 A

022520486 022384515

022384492

MARȚI-SÎMBĂTĂ 08.00-17.00 PAUZĂ 12.00-13.00

CHIȘINĂU

S.C.,,MOLDAVIAN AUTO TEST”S.R.L.

UNIVERSALĂ

MUN. CHIȘINĂU, STR. ACAD. SERGIU RĂDĂUȚEANUL 1

022310330

022446346

LUNI-VINERI 08.00-18.00 PAUZĂ 12.00-13.00

SÎMBĂTĂ 08.00-14.00

CHIȘINĂU

S.R.L.,,EXPRES-TEST-AUTO”

UNIVERSALĂ

MUN.CHISINAU,STR.CALEA IESILOR 14

022740288

022740288

LUNI-SÎMBĂTĂ 08.00-17.00 PAUZĂ 12.00-13.00

CHIȘINĂU

S.R.L.,,CUSTODIS”

PÎNĂ LA 3,5 T

MUN. CHIȘINĂU, STR. PIETRĂRIEI 3

022758442

022758442

MARȚI-SÎMBĂTĂ 08.00-17.00 PAUZĂ 12.00-13.00

CHIȘINĂU

S.R.L.,,MEGATEST”

UNIVERSALĂ

MUN. CHIŞINĂU, STR. SOCOLENI 1

022870453

022436898

LUNI-VINERI 09.00-17.00 PAUZĂ 12.00-13.00

SÎMBĂTĂ 09.00-14.00

CHIȘINĂU

S.R.L.„NICHITOV-VM”

PÎNĂ LA 3,5 T

MUN. CHIŞINĂU, STR. UZINELOR 8

022429213

022429213

LUNI-SÎMBĂTĂ 09.00-17.00 PAUZĂ 12.00-13.00

CHIȘINĂU

S.A.,,AUTOREVIZOR”

UNIVERSALĂ

MUN.CHIȘINĂU, STR. UZINELOR 84

022422622

 

LUNI-VINERI 09.00-16.00 PAUZĂ 12.00-13.00

SÎMBĂTĂ 08.30-14.00

CHIȘINĂU

S.R.L.,,TESTARE-SERVICE”

PÎNĂ LA 3,5 T

MUN. CHIȘINĂU, COM.TRUȘENI,             SAT. DUMBRAVA, STR. BUIUCANI 1A

022718030

022718030

LUNI-VINERI 09.00-18.00 PAUZĂ 12.00-13.00

SÎMBĂTĂ 09.00-15.00

CHIȘINĂU

S.R.L.,,LEO TEST”

PÎNĂ LA 3,5 T

MUN. CHIŞINĂU, ŞOS. HÎNCEȘTI 140/3

022727883

022727883

LUNI-VINERI 08.00-17.00 PAUZĂ 12.00-13.00

SÎMBĂTĂ 08.00-12.00

CHIȘINĂU

Î.M.,,EAST-TEST”S.R.L.

UNIVERSALĂ

MUN. CHIŞINĂU, C. STĂUCENI, STR.CHIŞINĂULUI 3

022461998

022460494

LUNI-VINERI 08.00-17.00 PAUZĂ 12.00-13.00

SÎMBĂTĂ 09.00-14.00

CIADÎR-LUNGA

S.R.L.,,TRANSTEST”

UNIVERSALĂ

OR. CEADÎR-LUNGA, STR. LENIN 2A

029192460

029129101

LUNI-VINERI 08.00-17.00 PAUZĂ 12.00-13.00

SÎMBĂTĂ 09.00-15.00

CIMIȘLIA

S.R.L.,,CIMTEST-AUTO”

PÎNĂ LA 3,5 T

OR. CIMIȘLIA, STR. SFÎNTA MARIA 1

024126303

024126303

LUNI-VINERI 08.00-17.00 PAUZĂ 12.00-13.00

SÎMBĂTĂ 08.00-12.00

CIMIȘLIA

Î.M.,,B&M TEST”S.A.

UNIVERSALĂ

OR. CIMIȘLIA, STR. STEFAN CEL MARE 35

079116910

022277301

LUNI-VINERI 08.00-17.00 PAUZĂ 12.00-13.00

SÎMBĂTĂ 08.00-12.00

COMRAT

S.R.L.,,SAXAN”

UNIVERSALĂ

OR.COMRAT, STR. LENIN 11 G

029826075

 

LUNI-VINERI 08.00-17.00 PAUZĂ 12.00-13.00

SÎMBĂTĂ 08.00-13.00

COMRAT

Î.M.,,B&M TEST”S.A.

MOBILĂ

(PÎNĂ LA 3,5 T)

OR.COMRAT, STR. LENIN 99

079116908

022277301

LUNI-VINERI 08.00-17.00 PAUZĂ 12.00-13.00

SÎMBĂTĂ 08.00-12.00

CRIULENI

S.R.L.,,LIMI AUTOTEST”

UNIVERSALĂ

OR. CRIULENI, STR. 31 AUGUST 1989 NR.1

024824013

0248240017

LUNI-VINERI 08.00-17.00 PAUZĂ 12.00-13.00

SÎMBĂTĂ 08.00-12.00

DONDUȘENI

S.R.L.,,IGP-TEST”

UNIVERSALĂ

OR. DONDUŞENI, STR. ŞTEFAN CEL MARE 1

025124402

025122265

LUNI-VINERI 09.00-17.00 PAUZĂ 12.00-13.00

SÎMBĂTĂ 09.00-14.00

DROCHIA

S.C.,,PRIMLUX-AUTO”S.R.L.

UNIVERSALĂ

OR. DROCHIA, 31 AUGUST 1989, NR.33

025220008

025220008

LUNI-VINERI 08.00-17.00 PAUZĂ 12.00-13.00

SÎMBĂTĂ 08.00-13.00

DROCHIA

S.R.L.,,CARATEST NORD”

PÎNĂ LA 3,5 T

OR. DROCHIA, STR. GUDANOV, 32

025220401

025220401

LUNI-VINERI 08.00-17.00 PAUZĂ 12.00-13.00

SÎMBĂTĂ 08.00-14.00

DROCHIA

Î.M.,,B&M TEST”S.A.

PÎNĂ LA 3,5 T

OR. DROCHIA, STR. INDEPENDENȚEI 104

079116912

022277301

LUNI-VINERI 08.00-17.00 PAUZĂ 12.00-13.00

SÎMBĂTĂ 08.00-12.00

EDINEȚ

S.R.L.,,TAF NORD”

UNIVERSALĂ

OR.EDINEȚ, STR. INDEPENDENȚEI 234 B

024628504

024628482

LUNI-SÎMBĂTĂ 08.00-17.00 PAUZĂ 12.00-13.00

EDINEȚ

Î.M.,,B&M TEST”S.A.

MOBILĂ

(PÎNĂ LA 3,5 T)

OR. EDINEȚ, STR. GAGARIN 74

079116903

022277301

MARȚI-SÎMBĂTĂ 08.00-17.00 PAUZĂ 12.00-13.00

FĂLEȘTI

S.R.L.,,TEHTEST-VIB”

UNIVERSALĂ

OR.FĂLEȘTI, SAT. FĂLEȘTII NOI

025994410

025960469

LUNI 09.00-13.00                        MARȚI-VINERI 08.00-17.00 PAUZĂ 12.00-13.00

SÎMBĂTĂ 09.00-13.00

FLOREȘTI

S.A.,,AUTOREVIZOR”

PÎNĂ LA 3,5 T

R-NUL FLOREȘTI, COM. GHINDEȘTI

025092182

 

LUNI-VINERI 08.00-17.00 PAUZĂ 12.00-13.00

SÎMBĂTĂ 08.00-13.00

FLOREȘTI

Î.M.,,B&M TEST”S.A.

MOBILĂ

(PÎNĂ LA 3,5 T)

OR. FLOREȘTI, STR. BRÂNZĂ 6

079116914

022277301

LUNI-VINERI 08.00-17.00 PAUZĂ 12.00-13.00

SÎMBĂTĂ 08.00-12.00

GLODENI

Î.M.,,B&M TEST”S.A.

UNIVERSALĂ

OR. GLODENI, STR. STEFAN CEL MARE 40/1

079116921

022277301

LUNI-VINERI 08.00-17.00 PAUZĂ 12.00-13.00

SÎMBĂTĂ 08.00-12.00

GLODENI

S.R.L.,,AUTO MIO TESTARE”

UNIVERSALĂ

OR.GLODENI, STR. NICOLAE BĂLCESCU 1/3

024925221

 

LUNI-SÎMBĂTĂ 09.00-17.00 PAUZĂ 12.00-13.00

HÎNCEȘTI

S.R.L.,,ARSTO-TEST”

UNIVERSALĂ

OR. HÎNCEŞTI, STR. INDUSTRIALĂ 1A

026925833

026925833

MARȚI-SÎMBĂTĂ 08.00-17.00

PAUZĂ 12.00-13.00

IALOVENI

Î.M.,,B&M TEST”S.A.

UNIVERSALĂ

OR. IALOVENI, STR. BASARABIEI 2/4

079116906

022277301

MARȚI-SÎMBĂTĂ 08.00-17.00 PAUZĂ 12.00-13.00

LEOVA

S.R.L.,,NEGUST PETROL”

PÎNĂ LA 3,5 T

OR.LEOVA, STR. CAHULULUI

026324593

 

LUNI-VINERI 08.00-17.00 PAUZĂ 12.00-13.00

SÎMBĂTĂ 08.00-13.00

NISPORENI

S.C.,,AUTOPAVITRANS”S.R.L.

UNIVERSALĂ

OR.NISPORENI, STR. VIILOR 154

026427030

026427022

LUNI-VINERI 08.00-18.00 PAUZĂ 12.00-13.00

SÎMBĂTĂ 08.00-14.00

OCNIȚA

Î.M.,,B&M TEST”S.A.

MOBILĂ

(PÎNĂ LA 3,5 T)

OR. OCNIȚA, STR. DARVIN 10

079116932

022277301

LUNI-VINERI 08.00-17.00 PAUZĂ 12.00-13.00

SÎMBĂTĂ 08.00-12.00

OCNIȚA

S.A.,,AUTOREVIZOR”

PÎNĂ LA 3,5 T

OR.OCNIȚA, 50 ANI AI BIRUINȚEI

027126056

 

LUNI-VINERI 08.00-17.00 PAUZĂ 12.00-13.00

SÎMBĂTĂ 08.00-12.00

ORHEI

S.R.L.,,AUTOTEST”

UNIVERSALĂ

OR. ORHEI STR. UNIRII 51

023531063

023524229

LUNI-VINERI 08.00-17.00 PAUZĂ 12.00-13.00

SÎMBĂTĂ 08.00-13.00

ORHEI

S.R.L.,,SERVICII DE TESTARE EXPRES”

PÎNĂ LA 3,5 T

R-NUL ORHEI, COM. PELIVAN

023568144

023532655

LUNI-VINERI 08.00-17.00 PAUZĂ 12.00-13.00

SÎMBĂTĂ 08.00-14.00

OTACI

Î.M.,,B&M TEST”S.A.

MOBILĂ

(PÎNĂ LA 3,5 T)

OR. OTACI, STR. ȘTEFAN CEL MARE 5

079116932

022277301

LUNI-VINERI 08.00-17.00 PAUZĂ 12.00-13.00

SÎMBĂTĂ 08.00-12.00

REZINA

S.R.L.,,EXPRES TESTSERVICE”

PÎNĂ LA 3,5 T

OR. REZINA, STR.ENERGETICIENILOR 19

023568144

023568144

LUNI-VINERI 08.00-17.00 PAUZĂ 12.00-13.00

SÎMBĂTĂ 08.00-14.00

RÎȘCANI

S.A.,,AUTOREVIZOR”

PÎNĂ LA 3,5 T

OR.RÎȘCANI, STR. INDEPENDENȚEI 142

025628803

 

LUNI-VINERI 08.00-17.00 PAUZĂ 12.00-13.00

SÎMBĂTĂ 08.00-12.00

RÎȘCANI

Î.M.,,B&M TEST”S.A.

UNIVERSALĂ

OR. RÎȘCANI, STR. GAGARIN 16B

079116907

022277301

MARȚI-SÎMBĂTĂ 08.00-17.00 PAUZĂ 12.00-13.00

SÎNGEREI

S.A.,,AUTOREVIZOR”

PÎNĂ LA 3,5 T

OR.SÎNGEREI, STR. INDEPENDENȚEI 235

026225904

 

LUNI-VINERI 08.00-17.00 PAUZĂ 12.00-13.00

SÎMBĂTĂ 08.00-13.00

ȘOLDĂNEȘTI

S.R.L.,,ZURAND-AUTO”

UNIVERSALĂ

OR. ŞOLDĂNEŞTI, STR. COTOVSKI 32

027225322

027225322

LUNI-VINERI 08.00-17.00 PAUZĂ 12.00-13.00

SÎMBĂTĂ 08.00-13.00

SOROCA

Î.M.,,NICOLAS-TEST”S.R.L.

UNIVERSALĂ

OR. SOROCA, STR. ȘTEFAN CEL MARE 131 A

023024220 023024144

023024131

LUNI-VINERI 08.00-17.00 PAUZĂ 12.00-13.00

SÎMBĂTĂ 08.00-12.00

SOROCA

S.R.L.,,LIDERTEST-AUTO”

UNIVERSALĂ

OR. SOROCA, STR. COSĂUȚILOR 10 A

023031771

023031771

LUNI-VINERI 08.00-17.00 PAUZĂ 12.00-13.00

SÎMBĂTĂ 08.00-14.00

SOROCA

Î.M.,,B&M TEST”S.A.

PÎNĂ LA 3,5 T

OR.SOROCA, STR. ȘTEFAN CEL MARE 92

079116931

022277301

LUNI-VINERI 08.00-17.00 PAUZĂ 12.00-13.00

SÎMBĂTĂ 08.00-12.00

ȘTEFAN VODĂ

S.C.,,PROT-C.V.” S.R.L.

UNIVERSALĂ

OR.ŞTEFAN VODĂ, ZONA INDUSTRIALĂ

024223188

024225188

LUNI-VINERI 08.00-17.00 PAUZĂ 12.00-13.00

SÎMBĂTĂ 08.00-14.00

ȘTEFAN VODĂ

S.C.,,TEST-AUTO-SUD-EST”S.R.L.

UNIVERSALĂ

OR.ŞTEFAN VODĂ, STR.BORIS GLAVAN, ZONA INDUSTRIALĂ

024220044

024220044

LUNI-VINERI 08.00-17.00 PAUZĂ 12.00-13.00

SÎMBĂTĂ 08.00-14.00

STRĂȘENI

Î.M.,,B&M TEST”S.A.

UNIVERSALĂ

OR. STRĂȘENI, SOS. CHIȘINĂULUI, INTERSECȚ.SAT. ROȘCANI (INTRAREA STRĂȘENI)

079116909

022277301

LUNI-VINERI 08.00-17.00 PAUZĂ 12.00-13.00

SÎMBĂTĂ 08.00-12.00

TARACLIA

S.R.L.,,CARATEST”

UNIVERSALĂ

OR. TARACLIA, STR. VOGZALINAIA 28/2

029424608

029421421

LUNI-VINERI 08.00-17.00 PAUZĂ 12.00-13.00

SÎMBĂTĂ 09.00-14.00

TELENEȘTI

Î.M.,,B&M TEST”S.A.

MOBILĂ

(PÎNĂ LA 3,5 T)

OR. TELENEȘTI, STR. STEFAN CEL MARE 67

079116915

022277301

LUNI-VINERI 08.00-17.00 PAUZĂ 12.00-13.00

SÎMBĂTĂ 08.00-12.00

UNGHENI

S.C.,,TOTAL INFO”S.R.L.

PÎNĂ LA 3,5 T

OR. UNGHENI, STR. SCUTERNICENI 2 B

023694393

023621944

LUNI-VINERI 08.00-17.00 PAUZĂ 12.00-13.00

SÎMBĂTĂ 08.00-13.00

UNGHENI

S.R.L.,,AUTOSERVTEST”

PÎNĂ LA 3,5 T

OR. UNGHENI, STR. LACULUI 1

023634290

 

LUNI-SÎMBĂTĂ 09.00-17.00 PAUZĂ 12.00-13.00

UNGHENI

S.R.L.,,TESTVEST-AUTO”

UNIVERSALĂ

OR. UNGENI, STR. UNGUREANU 4

023629956 023629954

023629646

LUNI-VINERI 08.00-17.00 PAUZĂ 12.00-13.00

SÎMBĂTĂ 08.00-14.00

 

Tarifele plafon pentru testarea tehnică obligatorie a vehiculelor

Nr. d/o

Toate categoriile de vehicule cu masa totală indicată în certificatul de înmatriculare, kg

Suma taxei, lei/unitate

1.

Motociclete

50

2.

Pînă la 2000 inclusiv

150

3.

De la 2001 la 3500 inclusiv

200

4.

De la 3501 la 10000 inclusiv

250

5.

De la 10001 la 20000 inclusiv

300

6.

De peste 20000

350

7.

Remorci și semiremorci pînă la 1000kg inclusiv

50

8.

Remorci și semiremorci de peste 1000kg

150

 

 


  

Noile taxe rutiere pentru pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova

alt

Întru executarea Legii Nr. 324 din 27.12.2012 pentru modificarea şi completarea Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (Publicată în Monitorul Oficial Nr. 6-9 din 11.01.2013 art Nr : 34 ), Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor informează agenții economici care prestează servicii în domeniul testării tehnice a unităților de transport că începînd cu data de 11.01.2013 au intrat în vigoare noile cote al taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova.

Suplimentar, Vă informăm că în conformitate cu prevederile legii menționate taxa pentru posesori unităţilor de transport, percepută în contul administrațiilor publice locale a fost anulată.

 

Cotele taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova   

Nr.
crt.

Obiectul impunerii

Unitatea de măsură

Taxa,  lei

1

Motociclete cu capacitatea cilindrică a motorului:

   

a) de pînă la 500 cm3 inclusiv

unitate

200

b) de peste 500 cm3

unitate

400

2

Autoturisme, autovehicule pentru utilizări speciale pe şasiu de autoturism cu capacitatea cilindrică a motorului:

   

a) de pînă la 2000 cm3 inclusiv

cm3

0,40

b) de la 2001 la 3000 cm3 inclusiv

cm3

0,60

c) de la 3001 la 4000 cm3 inclusiv

cm3

0,80

d) de la 4001 la 5000 cm3 inclusiv

cm3

1,00

 

e) de peste 5001 cm3

cm3

1,20

3

Remorci

tonă

180

4

Semiremorci cu capacitatea de ridicare înscrisă în certificatul de înmatriculare:

 

 

a) de pînă la 20 t inclusiv

tonă

150

b) de peste 20 t

unitate

3000

5

Autoremorchere, tractoare

unitate

1500

6

Autocamioane, autovehicule pentru utilizări speciale pe şasiu de autocamion, orice alte autovehicule cu autopropulsie, cu masa totală:

 

 

a) pînă la 1,6 t inclusiv

unitate

800

b) de la 1,6 t pînă la 5,0 t inclusiv

unitate

1500

c) de la 5,0 t pînă la 10,0 t inclusiv

unitate

2000

d) de peste 10,0 t

unitate

3000

7

Autobuze cu capacitatea*:

 

 

a) de pînă la 11 locuri

unitate

1950

b) de la 12 la 17 locuri inclusiv

unitate

2400

c) de la 18 la 24 locuri inclusiv

unitate

2850

d) de la 25 la 40 locuri inclusiv

unitate

3150

e) de peste 40 locuri

unitate

3600

 

 


 

Proiecte de documente

 

 

Strategii